Tärkeimmät ominaisuudet

Työt kartalla-UUSI TOIMINTO

 • suunnittele saman alueen työt samalle ajanjaksolle
 • näet yhdellä silmäyksellä töiden eri tilat
 • voit muokata töitä myös karttanäkymässä

Töiden hallinta

 • Työtilausten tekeminen
 • Töiden aikataulutus ja resursointi
 • sähköiset työmääräimet työntekijöille

Työjono

 • Työnjohtajan monipuolinen ”työpöytä”
 • suosikkihakutoiminnot
 • töiden osoittaminen ja sähköiset työmääräimet työntekijöille

Tarjouslaskenta

 • tarjousten tekeminen
 • töiden ja tuotteiden hinnoittelu
 • tarjousten ja sopimusten tulostaminen yrityksen logolla varustettuna
 • tarjouksen muuttaminen työtilaukseksi

Allekirjoitukset mobiililaitteella

 • Asennusraportin/ mittapöytäkirjan allekirjoitus
 • allekirjoitetun dokumentin automaattinen lähetys allekirjoittajan sähköpostiin
 • mahdollisuus luoda asiakaskohtaisesti muitakin dokumentteja, joihin halutaan allekirjoitukset

Palkka-aineistot

 • palkka-aineistojen kerääminen työntekijöiden tuntikirjausten perusteella
 • tuntipalkat,urakat,arkkipyhökorvaukset,ylityöt,verottomat korvaukset ym. lisät
 • valmiit integraatiot yhteistyökumppaneidemme taloushallinto-ohjelmiin Visma Netvisoriin ja Talenomiin

Kalenterit

 • eri värit kertovat työn statuksen (avoin, kesken, valmis )
 • viikko- ja kuukausinäkymä
 • töiden jakaminen kalenterinäkymän kautta

Hyväksyntä

 • tuntikirjausten haku, muokkaus ja poisto
 • liitteiden tarkastelu
 • tuntikirjausten hyväksyntä palkanlaskentaa ja laskutusta varten

Laskutusaineistot

 • kentältä raportoidut suoritteet (tunnit ja tarvikkeet) voidaan siirtää sähköisesti ulkopuoliseen taloushallinto-ohjelmistoon
 • valmiit integraatiot yhteistyökumppaneidemme taloushallinto-ohjelmiin Visma Netvisoriin ja Talenomiin

Asentajan mobiiliraportointi

 • työtuntien, matkakorvausten ja tuotteiden raportointi
 • tiedotteiden katselu, saldonäkymä
 • viestien lähettäminen kentältä toimistolle

Reklamaatioden käsittely

 • reklamaation luonti mobiililaitteella
 • asiakasviestintä reklamaation etenemisestä
 • reklamaatioden käsittely (takuupäätökset)