Tärkeimmät ominaisuudet

Töiden hallinta

 • Työtilausten tekeminen
 • Töiden aikataulutus, resursointi ja sähköiset työmääräimet työntekijöille

Tarjouslaskenta

 • tarjousten tekeminen
 • töiden ja tuotteiden hinnoittelu
 • tarjousten ja sopimusten tulostaminen yrityksen logolla varustettuna
 • tarjouksen muuttaminen työtilaukseksi

Työajanseuranta

 • Yksinkertainen ja helppo mobiili- käyttöliittymä
 • raportointi puhelimella, tabletilla tai PC:llä
 • työtuntien, matkakorvausten ja tuotteiden raportointi
 • karttalinkki sekä liitteiden ja valokuvien käsittely

Käyttäjähallinta ylläpitäjälle

 • ohjelmiston käyttäjien lisääminen, muokkaaminen ja poistaminen
 • käyttäjien tunnusten uusiminen
 • käyttäjien roolien valinta (pääkäyttäjä, työnjohtaja, asentaja)

Kalenterit

 • työnäkymät henkilöittäin
 • eri värit kertovat työn statuksen (avoin, kesken, valmis )
 • viikko- ja kuukausinäkymä
 • töiden jakaminen kalenterinäkymän kautta

Palkanlaskenta ja laskutus

 • tiedot voidaan siirtää sähköisesti ulkopuoliseen taloushallinto-ohjelmistoon
 • valmiit integraatiot yhteistyökumppaneidemme taloushallinto-ohjelmiin Visma Netvisoriin ja Talenomiin

Tuotteet ja materiaalit

 • yrityksen käytössä olevat tuotteet voidaan tuoda palveluun tuoteryhmittäin
 • työkohteelle voidaan etukäteen syöttää arvioidut tuotemäärät
 • työntekijät voivat raportoida tuotteita työlle

Hyväksyntä

 • työntekijöiden tuntikirjausten haku useilla valinnoilla
 • tuntikirjausten muokkaus
 • tuntikirjausten hyväksyntä palkanlaskentaa ja laskutusta varten