Kuittaa dokumentit sähköisesti Kosakalla!

Kuittaa dokumentti mobiililaitteella

  • Kuittaus aloitetaan klikkaamalla työmääräimessä olevaa pdf-kuvaketta
  • valitaan aikajakso sekä täydennetään kuittaajan nimi ja sähköpostiosoite
  • otetaan kuittaus tilaajalta.

 

 

 

Kuitattu dokumentti välittyy tilaajan sähköpostiin

  • Tilaaja saa sähköpostiinsa kuitatun asennusraportin
  • sähköpostiviestin sisältöä voidaan muuttaa asiakaskohtaisesti
  • viestissä välittyy aikaleima, jolloin kuittaus on suoritettu

Katso video kuittausprosessista

  • asentaja suorittaa työn sekä raportoi asennetut suoritteet puhelimella
  • asentaja ottaa suoritetusta työstä kuittauksen tilaajalta
  • tilaaja saa sähköpostiinsa kuitatun asennusraportin vahvistukseksi
  • kuitattu dokumentti tallentuu myös liitteeksi työn alle, josta se voidaan liittää esim. laskun liitteeksi