Kosakan hyödyt yrityksellesi

4 parasta hyötyä

Remontin hallinta ja tarjouslaskenta tehostuvat

 • Työtehtävien, työvoimatarpeen ja aikataulutuksen suunnittelu tehostuu
 • Materiaali- ja tarviketilausten ennakointi helpottuu
 • Logistiikan suunnittelu helpottuu

Turha työ poistuu

 • Turhat puhelut loppuvat
 • Paperisia tuntilappuja ja työmääräimiä ei enää tarvita
 • Virheellinen tieto poistuu

Laskutus paranee

 • Kaikki työt muistetaan laskuttaa
 • Laskut voidaan tehdä ja lähettää asiakkaille nopeammin
 • Laskujen perustiedot saadaan nopeammin ja täsmällisemmin

Työmiesten työ helpottuu

 • Palkka tulee oikein ja ajallaan
 • Omat tiedot ovat hallitusti tallessa ja löytyvät nopeasti
 • Väärinkäsitykset vähenevät